Преводи

Какво превеждаме и в кои основни области работим?

 • Право - съдебни документи, фирмена документация, тръжна документация, регистрация на дружества, договори, нотариални актове, пълномощни и др.;
 • Финанси - одиторски доклади, годишни отчети, счетоводни баланси, отчети за паричните потоци, отчети за приходите и разходите, данъчни декларации, банкиране, застраховане и др.;
 • Техника - мащабни проекти в енергетиката, електротехниката, механотехниката, електрониката, ръководства, спецификации и др.
 • Бизнес - сертификати, кореспонденция, оферти, формуляри, документация и др.
 • Медицина - медицински удостоверения, медицинска литература, епикризи и др.

 

С кои езици работим?

Фирма Lingua Star работи от и на повече от 30 различни езици:

 • основни езици: английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски, гръцки, румънски, чешки, словашки, полски, словенски, хърватски, сръбски, унгарски, турски;
 • редки езици: нидерландски, фламандски, шведски, датски, иврит, украински, фински, китайски, японски, хинди, арабски и други.


Ако вие не откривате своя език тук, свържете се с нас!

 

Какви преводи извършваме?

Фирма Lingua Star извършва следните видове преводи:

 • устни преводи: консекутивен и симултанен;
 • писмени преводи: превод на документи и всякакъв вид текст;
 • официални преводи: превод на текст, поставен на наша фирмена бланка с декларация за верността на превода от преводача и фирмен печат;
 • легализирани преводи: превод на документ, който е заверен в съответните институции и снабден с апостил и заверка на преводача от Консулския отдел;