Полезни връзки

 

Министерства

Министерство на външните работи
http://www.mfa.government.bg/

Министерство на правосъдието
http://www.mjeli.government.bg/

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/

 

За апостила

Всичко за апостила и институциите в различните държави, откъдето се издава
http://www.apostilleinfo.com/

Хагската конвенция
http://www.hcch.net/index_en.php

 

Посолства

Посолство на Великобритания
http://www.british-embassy.bg

Посолство на САЩ
http://bulgaria.usembassy.gov/

Посолства на държавите-членки на ЕС
http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/embassies/member_states/index_bg.htm

Български посолства по света и чужди посолства в България
http://zaedno.de/bulgarian-embassy.html

 

Други институции

Национална агенция за приходите
http://www.nap.bg

Агенция по вписванията
http://www.registryagency.bg/

Каталог Топ Сайтове

http://www.topsaitove.com/