Устни преводи

Какви са нашите услуги за устни преводи?

-    предоставяне на преводач за 1 час или повече, половин ден или цял работен ден;
-    придружаване на сделка при нотариус – заверка на документ, имотна сделка и т.н.;
-    на бизнес среща;
-    бизнес командировка;
-    работен обяд;
-    кръгла маса;
-    конференция.

 

Какви устни преводи предлагаме?

Консекутивен превод

Преводачът изчаква 2-3 изречения от говорителя и след това ги интерпретира на съответния език на публиката. Провежда се в малка група и не е необходима техника. Той позволява провеждане на дискусия и изразяване на мнение и включване на слушателите. 

 

Симултанен превод

Този вид превод изисква задължително конферентна зала със специализирано оборудване и озвучаване. За разлика от консекутивния превод, тук съобщението не се изчаква, а се предава едновременно с говорещия през микрофон. Необходим е екип от двама преводачи, които се редуват. Използва се при медийни изяви, конференции, събития, презентации.

 

Цената за устен превод се определя за час.

Ако имате въпроси или желаете да заявите преводач за устен превод, свържете се с нас!