Писмени преводи

Lingua Star извършва писмени преводи от и на повече от 30 езика.

Каква е нашата технология за превод на документи?

 • приема се съответният проект (документ, свободен текст или др.);
 • провежда се диалог с клиента, при който се уточнява езикът, на който ще се превежда, срокът на изпълнение, определя се цената, както и всички други конкретни изисквания на клиента;
 • документът се възлага за превод на преводач със съответния език;
 • създава се речник със съответните термини конкретно за всеки проект или се ползва вече създаден такъв;
 • непосредствено преди издаването на превода, той се редактира от друг преводач за коригиране на стилни и лексикални неточности в превода (при консултация с клиента или външен консултант);
 • последният етап е изчистване на всички технически грешки - имена, цифри, дати и т.н.;

Как се определя цената за превод?

 • В България цената се изчислява съгласно установен БДС от 1800 символа (with spaces) за една преводаческа страница;
 • Предварителната цена винаги е ориентировъчна;
 • Зависи от спецификата и сложността на изходния текст и технологичното време за изпълнение на проекта;
 • Тя е различна за различните езици, които се разделят в три основни групи:
 • o    І-ва група – английски, немски, френски, италиански, испански, руски;
 • o    ІІ-ра група – гръцки, румънски, чешки, словашки, полски, словенски, хърватски, сръбски,  унгарски, турски;
 • o    ІІІ-та група – всички редки езици – нидерландски, шведски, фламандски, датски, иврит, арменски, украински, фински, китайски, японски, арабски и др.

При по-голям обем цената е по договореност!

Как мога да изпратя текст или документ за превод?

 • по e-mail или факс, за да спестим вашето време;
 • оригиналът е задължителен, когато документът ще се легализира;
 • можете да изпратите и получите вашите документи за легализация без да напускате вашия офис, защото разполагаме със собствен куриер;

Ако искате да заявите превод или имате въпрос към нас, свържете се с нас чрез формата за контакт!