Нашите преведени книги

Архитектурата на старите български селища

Архитектурата на старите български селища Автор: Стефан Стамов

"Архитектурата на старите български селища"
Издадена през 2006 г., 288 стр., 569 цветни илюстрации. В емисии на български и английски език. На Националния преглед на българката архитектура през 2008 година книгата е наградена с грамота "І-ва Награда". В този труд България е разгледана като страна на богати културни традиции. В синтезиран вид текстово и с много цветни илюстрации е...

en de ru

Други книги

Стари български манастири
Български манастири
Дървената народна къща
Жеравна приказка от дърво
Легенди от дърво и камък
Църквата Св. Троица в Банско