Стари български манастири Автор: Стефан Стамов

Стари български манастири

Издадена през 2008 г., 36 стр., 106 цветни илюстрации. В емисии на български, английски и руски език.
В книгата е направен кратък исторически преглед на българските манастири и архитектурно-историческите забележителности  на следните манастири : Араповски, Бачковски, Горноводенски, Гложенски, Дряновски, Драгалевски, Зографски-Атон, Земенски, Кърджалийски, Кремиковски, Капиновски, Кръстова гора, Плаковски, Преображенски, Рилски, Роженски, Соколски, Троянски.
Книгата се намира на книжния пазар.

bg de