Дървената народна къща Автор: Стефан Стамов

Дървената народна къща

Систематика и типология
Второ издание 2007 г., 384 стр., 798 илюстрации, Увод и предговор  на английски.
В този труд се разглеждат дървените къщи в процеса на тяхното развитие и художествени достойнства. В Жеравна и Арбанаси те достигат върха на своето архитектурно- художествено творчество още в началото на ХVІІІ в. и дават нова светлина  за началните граници на Българското възраждане. С много доказателства е направена една точна характеристика на дървената народна къща, изяснен е нейният народностен и чисто български произход.
Намира се на книжния пазар.