Българска жилищна архитектура /XV-XIX/ век Автор: Стефан Стамов

Българска жилищна архитектура /XV-XIX/ век

Издателство на Българската академия на науките, 1989 г., 148 стр.,231 илюстрации, резюме на руски, френски, немски език. Намира се в библиотеките.