Българската архитектура през вековете Автор: Стефан Стамов

Българската архитектура през вековете

с колектив
Издателство „Техника”, 1982 г.,334 стр.,   
537 илюстрации. Резюме на руски и английски език.  Намира се в библиотеките.