Архитектурно наследство на България Автор: Стефан Стамов

Архитектурно наследство на България

с колектив, второ издание
Издателство „Техника”, 1988 г., 386 стр.,
377 илюстрации. Първо изд.1972, в емисии на български, английски, френски, немски, руски и испански език. Намира се в библиотеките.

en fr ru