Издадени в чужбина

ВИД ДОКУМЕНТ

СРОК и ВИД ЗАВЕРКА

-          Документи, заверени с апостил от държави, страни по Хагската конвенция;

 

-          Документи - оригинали, заверени със свеж печат от държави с двустранни договори за правна помощ с Р България;

 

-          Документи, заверени от българското посолство в съответната държава

обикновена услуга

4 работни дни

КО

(заверка на превода)

бърза услуга

2 работни дни

 

КО

експресна услуга

1 работен ден

КО