Апостил

Какво е апостил?

Апостилът означава заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г. Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата - страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Формата и съдържанието на апостила са задължителни за всички държави – страни по Хагската конвенция.

Кликнете тук, за да видите образец на апостила!

 

Откъде се издава апостилът?

В България апостилът се издава от две институции - Министерство на правосъдието (за всички съдебни и нотариално заверени документи) и от Консулски отдел към Министерство на външните работи.

 

Откъде се издава апостилът в чужбина?

В различните държави той се издава от различни институции. За ваше улеснение тук предлагаме подробен списък с адресите и координатите на тези институции във всички държави, които са страни по Хагската конвенция.

 

Но ако не откриете своята държава или ако имате въпроси относно издаването и снабдяването на документа с апостил, свържете се с нас!