Кой е Стефан Стамов

Стефан Стамов е роден в гр. Чирпан, където завършва средното си образование. Висше образование получава в университета по архитектура  в София.

Работи последователно в:


    * Министерство на културата в отдел „Музеи и паметници на културата”;
    * Национален институт за паметници на културата;
    * Съюза на архитектите в България;
    * Института по теория и история на архитектурата и градоустройството при БАН, където получава научната степен „Кандидат на архитектурните науки /д-р/” и научното звание „Ст.н.с. І степен /проф./”.

Стефан Стамов е  специализирал в Италия по проблемите на консервацията и реставрацията на паметниците на културата. В научно-приложната дейност има реализирани повече от 50 проекта – консервация, реставрация и адаптация на паметници на културата в: Старинен Пловдив, Жеравна, Мелник, Катунище, Бачковски манастир, Хисаря, Музейно-туристически комплекс „Златна Ореша” в Жеравна, изложбена зала „Яворов” – Чирпан и др.

Стефан Стамов е награждаван от САБ за творчески постижения със златна значка с циркон, с държавните награди „Златен орден на труда” и званието „Заслужил архитект”.

Стефан Стамов е инициатор и учредител на Фондация за християнска архитектура и изкуство „Никола Фичев-Захарий Зограф” и изпълнителен директор. Активен организатор за реставрацията и консервацията на средновековния манастир „Св.Йоан Предтеча” в гр. Кърджали.

За творчеството на Стефан Стамов


Като автор Стефан Стамов има повече от 100 научни статии, студии и трудове, по-значимите от които са:

 
Архитектурно наследство на България Архитектурно наследство на Котел Архитектурата на Жеравна Архитектура изкуство Българска жилищна архитектура /XV-XIX/ век Българската архитектура през вековете Les Monuments Islamiques sur les terres bulgares Средновековен манастир Свети Йоан  Предтеча Пловдив Рафаилов кръст Рилски манастир Котвел, Медвен, Катунище - възрожденска архитектура